Compostsilo 300 liter 90x60x60cm


Omschrijving:

Compostsilo 300 liter of composter voor het maken van natuurlijke compost. Eenvoudig en snel te monteren dankzij het systeem met inschuifbare scharnieren, volledig inklapbaar, dus makkelijk op te bergen. De silo is voorzien van 2 openingen: een scharnierend deksel en een opening aan de voorzijde om de compost te kunnen omwoelen of verwijderen. Door toevoeging van thermolen tijdens het productieproces van de wanden, is er een constante hoge temperatuur, zodat het afval sneller wordt afgebroken. U kunt uw eigen compost dan gebruiken voor het zaaien en planten.Compost levert humusVolwaardige compost bevat veel stabiele organische stof. Dankzij deze stabiliteit draagt compost – veel meer dan andere meststoffen – bij aan de opbouw en het behoud van humus in de bodem.Humus is zeer belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid en de buffercapaciteit van de bodem met betrekking tot voedingsstoffen, vocht en pH (zuurgraad). Een hoger organische stofgehalte levert een rijker bodemleven op en draagt bij aan een goede bodemstructuur.Humus wordt gevormd bij een gunstige, aerobe (zuurstofrijke) microbiele activiteit tijdens de compostering en in de bodem. Bij een ongunstige microbiele afbraak onder zuurstofarme (anaerobe) omstandigheden zal echter verzuring optreden. En deze verzuring gaat samen met de uitspoeling van calcium, magnesium, kalium en natrium. Compost werkt daarentegen basisch. Het gebruik ervan draagt bij aan het op peil houden van de pH van de bodem.Compost is voedzaamCompost is een goede bron van voedingselementen. Een deel van deze zogenaamde nutrienten zit gebonden in de organische stof en de micro-organismen. Een ander deel zit geabsorbeerd op de organische stof. In de compost zelf ontstaat een biologisch voedselweb, dat vergelijkbaar is met het bodemvoedselweb. Zo wordt met compost veel nuttige bodembiologie aan de bodem toegevoegd. Compost kan ook bijdragen aan het natuurlijke ziektewerende vermogen van de bodem.Compost verbetert de stikstofhuishoudingDoor compost herhaaldelijk toe te passen verbeter je het stikstofleverend vermogen van de bodem. Daarnaast verhoogt compost ook het opbrengstpotentieel door de algehele verbetering van de bodemkwaliteit.Compost geeft de stikstof langzaam af, in tegenstelling tot stikstof uit kunstmest of verse mest. Planten hebben echter een beperkte capaciteit om stikstof op te nemen. Wat ze niet opnemen uit snelwerkende meststoffen, spoelt uit in de bodem. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat planten “verbranden” door overbemesting met kunstmest of andere snelwerkende meststoffen.Rijpe compost, maar ook oude stalmest, geeft de stikstof en andere voedingsstoffen juist langzaam en op een natuurlijke wijze af, zodat deze geheel benut worden door de planten. Het is ook niet mogelijk om te veel compost te geven. Planten kunnen zelfs direct in rijpe compost geplant worden. Dat is met mest ondenkbaar.Perfect geschikt voor je composthoop is het volgende afval:- herfstbladeren- fijn snoeihout- hakselhout, boomschors, haagscheersel en kleinere takken- grasmaaisel- mest van vogels en planteneters- koffiefilters en theezakjes- afval van rauwe groenten en fruit- afval van bloemenWebwinkel: InterGard
 
Prijs: € 89.99
 

©2023 Groot aanbod - vergelijken - TuinCatalogus.nl | Privacy statement